Međunarodni dan djeteta obilježava se uz predstavljanje publikacije “Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju”

stu 20

Danas, 20. studenoga, obilježava se Međunarodni dan djeteta, odnosno dan kada je usvojena Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. S obzirom na epidemiološku situaciju, ovaj se važni datum obilježava virtualno i to predstavljanjem publikacije “Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju” koja je nastala u suradnji Ureda UNICEF-a i djece i odraslih članova Savjetodavnog odbora za dječju participaciju.

Koprivničko-križevačka županija dovršila je Strategiju projekta „Koprivničko-križevačka županija – prijatelj djece“ za razdoblje 2020.-2022. godine koja će biti dana na usvajanje na sljedećoj sjednici Županijske skupštine. Ovaj iznimno važan dokument, u čijoj su izradi sudjelovali stručnjaci iz područja zdravlja djece, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, kulture i komunikacija, sporta te iz područja sigurnosti mladih, detaljno prikazuje projekte i aktivnosti kojima Županija nastoji svakom djetetu osigurati jednake mogućnosti i priliku za razvoj, pritom stavljajući na raspolaganje sve svoje ustanove i resurse kako bi se na najbolji način zadovoljile potrebe djece i mladih. Potrebno je naglasiti kako se Županija prije tri godine među prvima uključila u projekt „Županije-prijatelji djece“ u želji da se promicanje dobrobiti djece i mladih na lokalnoj i regionalnoj razini podigne na još veću razinu.

Generalna skupština UN-a je 20. studenog 1959. godine usvojila „Deklaraciju o pravima djeteta“, a 1989. godine „Konvenciju o pravima djeteta“ te se od 20. studenoga 1989. godine u cijelom svijetu obilježava Međunarodni dan djeteta.