Načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić potpisao je Ugovore o sufinanciranju radova na sanaciji odlagališta otpada „Orl“

srp 31

Načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić potpisao je Ugovore o sufinanciranju radova na sanaciji odlagališta otpada „Orl“ vrijedne 14.201.609,37 kuna.
Općina Ferdinandovac javila se na otvoreni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike za dostavu prijedloga za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada. Ukupna procijenjena vrijednost projekta sanacije iznosi 14.949.062,50 kn. Odobrena su sredstva u visini 85% prihvatljivih troškova, odnosno do 12.706.703,12 kn, a biti će financirana iz EU Kohezijskog fonda.
Dodatnih 10% sufinanciranja, odnosno 1.494.906,25 kn osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok će razliku od 5% osigurati općina Ferdinandovac.
U tijeku su postupci nabave radova i usluga vezanih uz samu sanaciju. Prema planu, radovi bi mogli započeti na jesen ove godine i završiti u roku od 6 mjeseci.