Završeno obrazovanja odraslih za poslove sakupljača, uzgajivača i prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja u Udruzi Mali princ Đurđevac

lip 30

U okviru projekta “ZA BOLJE SUTRA” koji se provodi u Udruzi Mali princ Đurđevac, kroz razdoblje od siječnja do kraja lipnja proveden je verificirani program obrazovanja odraslih za poslove sakupljača, uzgajivača i prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja u trajanju od 170 sati, a izvoditelj programa je Pučko otvoreno učilište Koprivnica.
Praktičnu nastavu sudionice projekta odradile su u rasadniku i plasteniku Komunalnih usluga Đurđevac, Rezervatu đurđevački pijesci i Park šumi „Borik“.
Sudionice projekta osposobljene su za navedene poslove i stečeno zvanje upisuje se u e-radnu knjižicu.
Projekt “ZA BOLJE SUTRA” 100% je financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv “Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina”.