Plaćanje računa Općine Novigrad Podravski bez naknade

sij 14

Općina Novigrad Podravski je u suradnji sa Hrvatskom poštom, svojim mještanima omogućila plaćanje računa komunalne naknade, korištenje grobnog mjesta i poreza na kuće za odmor bez naplate naknade.