Ministarstvo kulture RH odobrilo sredstva iz područja knjižnične djelatnosti za 2020. godinu

sij 14

Na temelju obveznih godišnjih financijskih izvješća, koja sukladno ugovorima o financiranju Ministarstvu kulture dostavljaju korisnici, Služba za knjižničnu djelatnost analizirala je poslovanje svih narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj te cjelokupne knjižnične djelatnosti u području narodnih knjižnica kao podlogu za kriterije vrednovanja programa pristiglih na Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu / knjižnične djelatnosti.

Na temelju prijavljenih projekata za nabavu knjižne i neknjižne građe Gradskoj knjižnici Đurđevac odobreno je 86.000 kn, a Narodnoj knjižnici Virje iznos od 28.000 kn, dok je u programskom području knjižnične djelatnosti za 2020. godinu Knjižnici i čitaonici Pitomača Ministarstvo kulture odobrilo 25.000,00 kn

Ministarstvu je u sklopu navedenog poziva pristiglo 398 prijava, od kojih je odobreno financiranje 358 programa u ukupnom iznosu od 17,809.000,00 kn.