OBJAVLJENI REZULTATI DRUGOG POZIVA ZA INICIJATIVU DODJELE VAUČERA WIFI4EU

svi 17

Europska komisija objavila je rezultate drugog poziva na inicijativu dodjele vaučera WiFi4EU koji je bio namijenjen jedinicama lokalne samouprave odnosno općinama i gradovima s područja zemalja članica Europske unije.
Alokacija sredstava za drugi poziv u okviru Programa WiFi4EU iznosi 51 milijun EUR-a, a svoje zahtjeve za dodjelu vaučera podnijelo je više od 10 tisuća jedinica lokalne samouprave iz cijele Europske unije. Jedinice lokalne samouprave odnosno općine s područja Koprivničko-križevačke županije kojima su dodijeljeni vaučeri su: Gola, Gornja Rijeka, Molve, Sveti Petar Orehovec dok se na rezervnoj listi nalaze Drnje i Novigrad Podravski.