Održane konstituirajuće sjednice Vijeća nacionalnih manjina Koprivničko-križevačke županije

svi 15

U prostorijama Županijske uprave, održana je Konstituirajuća sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije kojoj su prisustvovali župan Darko Koren, zamjenici župana Darko Sobota i Ratimir Ljubić te nadležne županijske pročelnice. Sukladno Zakonu o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, župan Koren je sazvao sjednicu i rukovodio prvim dijelom na čijem početku je čestitao novoizabranim vijećnicima i vijećnicama. Tajnim glasovanjem za predsjednika Vijeća izabran je Jovo Manojlović, a za zamjenika Aleksandar Bojanić.
Održana je i Konstituirajuća sjednica Vijeća romske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije, na kojoj je Franjo Horvat tajnim glasovanjem izabran za predsjednika Vijeća.
Također, u prostorijama Županijske uprave, župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić te nadležne županijske pročelnice primili su Dritona Prekazija kao izabranog Predstavnika albanske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije i njegova zamjenika Emanuella Danija, kojima je sukladno Zakonu o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, mandat započeo 10. svibnja 2019. godine.
Nakon sastanka, predstavnici albanske nacionalne manjine su prisustvovali i prijemu župana Korena za delegaciju veleposlanstva Republike Albanije u Republici Hrvatskoj, koju je predvodio veleposlanik Republike Albanije sa suradnicima.