Započeli radovi građenja reciklažnog dvorišta u Molvama

tra. 15

Započelo je izvođenje radova na građenju reciklažnog dvorišta u ulici braće Novaković u Molvama. Gradnjom reciklažnog dvorišta ispunit će se uvjeti zbrinjavanja otpada i recikliranja istog čime se približavaju europskim standardima gospodarenja otpadom. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.278.900,00 kn od toga EU sufinanciranje iznosi 1.937.064,70 kn (85 %), a Općina Molve financira iznos od 341.835,30 kn (15%) . Partner na projektu Općini Molve je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Nakon gradnje reciklažnog dvorišta Općina Molve bit će prva „zelena“ općina u županiji, jer su osim saniranja odlagališta smeća “Gaić”, potpisali Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isto sufinancirano iz Kohezijskog fonda EU čime su osigurali spremnike za odvojeno prikupljanje otpada za sve mještane s područja Općine
Reciklažno dvorište će omogućiti svakodnevno, lokacijom pristupačno područja odlaganja različitih vrsta otpada. Edukacija koja će biti osigurana svim ciljnim skupinama, a dodatno će osvijestiti o lakoći i važnosti razvrstavanja i pravilnog odlaganja otpada, što će utjecati na ekonomske koristi za društvo i okoliš, smanjenjem emisije CO2, ponovnom uporabom u ukupnom smanjenju količine otpada koje danas nastaje.
Optimalna iskorištenosti reciklažnog dvorišta ostvarit će se uključivanjem svih stanovnika Općine Molve za sudjelovanje u odgovornom gospodarenju otpadom pažljivim sakupljanjem, razvrstavanjem i odlaganjem počevši od vlastitih kućanstava.