U tijeku su radovi na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području općine Molve

tra. 15

U tijeku je izvedba radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području općine Molve financirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Projekt obuhvaća rekonstrukciju i asfaltiranje nerazvrstane makadamske ceste „MOLVE ZAPAD“ ukupne duljine 1520 m i širine 4 m te spajanje ceste na županijsku cestu ŽC 2114. Izvedbom projekta unaprijedit će se prometna povezanost , doprinijeti zaštiti okoliša smanjenjem emisije CO2, smanjiti troškove održavanja cesta i vozila koja prometuju cestom, izvođenju bankina i uređenju cestovnih jarka na mjestima gdje postoje, izvođenje priključka predmetne dionice na postojeće prometne površine. Projekt je financiran iz Operacije 7.2.2.Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta, Programa ruralnog razvoja Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.”