Načelnik Mesarov podijelio bojanke “Zelenko i eko ekipa”

ožu 14

U sklopu projekta „Održive misli“ dječji vrtić “Bregunica” Novo Virje posjetio je načelnik Branko Mesarov i djeci vrtićke odgojne skupine podijelio bojanke „Zelenko i eko ekipa“ koje su tiskane u sklopu spomenutog projekta u kojem osim Općine Novo Virje sudjeluju i grad Đurđevac te općine Fedinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Virje i Podravske Sesvete. Cilj projekta je da kroz aktivno sudjelovanje škola i vrtića preko edukativnih aktivnosti uspješno educirati djecu o važnosti održivog upravljanja otpadom kako bi se na taj način doprinijelo zdravijoj i kvalitetnijoj okolini, ali i kako bi se preko djece koja usvajaju nove navike utjecalo i na roditelje. Ukupna vrijednost projekta je 492.000,00 kuna, a projekt je sufinanciran od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa 472.000,00 kuna, dok je preostali dio osiguran u proračunu spomenutih Općina i gradu Đurđevcu.