Dovršeni radovi rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste NC3. Krajnica – Trepče i obavljen tehnički pregled građevine

ožu 14

Dovršeni su radovi rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste NC3. Krajnica – Trepče te je izvršen tehnički pregled građevine koji su učinile nadležna tijela. Projektom je izvršena rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste NC3. Krajnica – Trepče dužine 2262 metra, čijom će se modernizacijom značajno podići kvaliteta života stanovnika Općine Ferdinandovac. Radovi se financiraju iz EU sredstava 85% te sredstava RH 15%, a temeljem Ugovora o financiranju Mjera 07 – za rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste NC3. Krajnica – Trepče, kroz mjeru mjeru 07., operacija 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“, sklopljenog između Općine Ferdinandovac i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je Općini Ferdinandovac za navedeni projekt sufinanciranje u iznosu od 1.912.993,75 kn.