Održana prva sjednica Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije na okoliš

velj 14

U prostorima Županijske uprave održana je prva sjednica Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije na okoliš, odnosno ocjenu izrađene strateške studije utjecaja na okoliš.
Sjednici su, osim članova Povjerenstva, prisustvovali predstavnici ovlaštenika za izradu strateške studije i predstavnici izrađivača izmjena i dopuna Prostornog plana, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.
Nakon izlaganja sadržaja strateške studije od strane ovlaštenika, članovi Povjerenstva dali su mišljenja i primjedbe na izrađenu studiju, svatko iz svog područja. Nakon dostave i analize danih primjedbi odredit će se rok za dopunu studije kako bi se procedura strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnih izmjena i dopuna Prostornog plana mogla nastaviti u skladu s važećom regulativom.