Podnošenje zahtjeva za oslobođenje plaćanja komunalne naknade

velj 12

U cilju što boljeg informiranja, građani s područja grada Đurđevca od početka ove godine mogu podnijeti zahtjeve za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade. Svi građani koji prema Odluci o komunalnoj naknadi imaju pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, ispunjeni obrazac zahtjeva za oslobođenje, mogu predati zaključno do 28. veljače u Grad Đurđevac.
Prema odluci, korisnici zajamčene minimalne naknade oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor površine do najviše 60 m2, na osnovu vjerodostojne isprave o ostvarivanju prava izdane od Centra za socijalnu skrb Đurđevac.
Vlasnici ili korisnici stambenih objekata kojima je to jedina nekretnina za stanovanje, mogu Upravnom odjelu podnijeti zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za površinu do 60 m2, uz dokaz da im u prethodnoj godini ukupni prihod svih ukućana po članu domaćinstva nije prelazio 1.200,00 kuna mjesečno.
Površina od 60 m2 iz ovog članka uvećava se za dodatnih 20 m2 prostora za četvrtog i svakog narednog člana kućanstva.