Komunalne usluge Đurđevac riješile pitanje prostora za poslovanje

stu. 08

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. sukladno odluci Nadzornog odbora i Skupštine društva, natjecale su se na javnoj dražbi za kupnju poslovnih zgrada bivše Nature Agro u ulici Đure Basaričeka.
Kao jedini ponuditelj ponuđena je početna cijena od 2.184.000,00 kuna za oko 3.000 neto kvadrata prema procijeni, te se očekuje do kraja godine preuzimanje poslovnih zgrada i pripreme za preseljenje. Ovaj poslovni potez posljedica je neuspjele kupnje nekretnina u vlasništvu tvrtke u stečaju koje su do sada korištene za poslovanje tvrtke.