Izmjene i dopune Lokalne razvojne strategije “LAG-A PODRAVINA” za razdoblje 2014-2020.

stu. 08

LAG „PODRAVINA“ krenuo je  u izmjene i dopune Lokalne razvojne strategije LAG-a “PODRAVINA” za razdoblje 2014-2020 godine. Lokalna razvojna strategija LAG-a „PODRAVINA“ izrađena je kao potpora ruralnom razvoju na području LAG-a „PODRAVINA“ te su njome definirani ciljevi, prioriteti i mjere na kojima se temelji razvoj područja koji obuhvaća 16 jedinica lokalne samouprave. U tu svrhu organizirat će se dvije radionice na području LAG-a. Prva radionica u Općini Ferdinandovac za Općine Ferdinandovac, Novo Virje, Kalinovac, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Grad Đurđevac, Virje i Molve. Druga radionica u Općini Gola za Općine Gola, Hlebine, Drnje, Peteranec, Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi, Novigrad Podravski.