Latice organizirale predavanje u sklopu projekta „Novi izazovi za roditelje djece s teškoćama u razvoju“

srp. 11

Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ u prostorima Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije organizirala je predavanje u sklopu projekta „Novi izazovi za roditelje djece s teškoćama u razvoju“ kojemu su prisustvovali zamjenik župana Ratimir Ljubić i pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Željka Koluder Vlahinja.
Projekt je zajednički financiran od strane Koprivničko-križevačke županije i Saveza Alpe Jadran, a kao što je pojasnila predsjednica Udruge Nevenka Fuchs cilj je odgovoriti na potrebe roditelja djece s teškoćama u razvoju. Također je naglasila izvrsnu suradnju sa zagrebačkom Poliklinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Milena Stojčević-Polovina.
Zamjenik Ljubić zahvalio je članovima Udruge što brinu o djeci s intelektualnim teškoćama, ali i o edukaciji njihovih roditelja, kao i Poliklinici Stojčević-Polovina što je u njima prepoznala vrijednog partnera. Zahvalama se pridružila i zamjenica gradonačelnika Koprivnice Melita Samoborec.
O temi motoričkog razvoja u prvoj godini života i ranom uočavanju simptoma rizika govorila je Andrea Polovina, dr. med. i specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije, dok je o različitim pristupima rehabilitaciji cerebralne paralize govorio Svetislav Polovina, znanstveni suradnik i specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.