Održane sjednice skupština društava Piškornica d.o.o. i Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.

lip. 21

U prostorijama Županijske uprave je održana 34. sjednica Skupštine društva Piškornica d.o.o. te prva sjednica Skupštine društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., kojima su prisustvovali predstavnici osnivača društva Piškornica, Uprave društava, predstavnici Nadzornog odbora te ostali gosti.
Predsjednik Skupštine društva Piškornica župan Darko Koren, na prijedlog osnivača, predsjedao je prvom sjednicom društva Piškornica – sanacijsko odlagalište, dok će se na sljedećoj birati njezin Predsjednik.
Sva su izvješća jednoglasno usvojena od članova Skupštine.
Članovi su jednoglasno usvojili i izvješće o financijskom poslovanju te konsolidirano izvješće za prošlu godinu, te su ujedno donijeli odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća i konsolidiranog izvješća o poslovanju za prošlu godinu te raspodjeli dobiti za isti vremenski period. Jednoglasno su donesene odluke o davanju razrješnice Upravi društva za 2017. godinu, kao i Nadzornom odboru te o izboru neovisnog revizora za 2018. godinu.
Pod prvom točkom sjednice Skupštine društva Piškornica – sanacijsko odlagalište dogovoreno je kako će se izbor predsjednika i zamjenika Skupštine Društva pripremiti za sljedeću sjednicu, dok su pod drugom točkom izabrani članovi Nadzornog odbora. Zatim su jednoglasno usvojena godišnja izvješća za prošlu godinu i to izvješće Uprave o radu društva te izvješće revizora društva, kao i izvješće o financijskom poslovanju, te su ujedno prihvaćene odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća te raspodjeli dobiti za prošlu godinu.