Nastavak obrazovanja u zanimanju Agroturistički tehničar u Srednjoj školi Stjepana Sulimanca Pitomača

lip. 13

Učenici koji su završili trogodišnje školovanje ili stekli nižu stručnu spremu, u roku od dvije godine od završetka strukovnog programa, imaju pravo predati prijavu za nastavak školovanja u Srednjoj školi Stjepana Sulimanca za zanimanje:
agroturistički tehničar (15 slobodnih mjesta)

Obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Zainteresirani učenici obavezni su:
Podnijeti Nastavničkom vijeću Srednje škole Stjepana Sulimanca pisani zahtjev za nastavak obrazovanja, u kojoj će napisati što su završili – rok za podnošenje zahtjeva je 5. srpnja 2018. godine.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sve razredne svjedodžbe i svjedodžbu o završnom ispitu (preslike).

Nastavničko će vijeće odlučiti o zahtjevu i utvrditi uvjete polaganja razlikovnih i dopunskih ispita (način polaganja i rokove).

Upisani učenici će u prvoj godini nastavka obrazovanja položiti razlikovne odnosno dopunske ispite, a u drugoj godini će pratiti nastavu tijekom nastavne godine i sudjelovati u svim obvezama i aktivnostima kao i ostali učenici u razrednom odjelu te po završetku razreda stječu pravo polaganja Državne mature.
Nastavak obrazovanja je besplatan za sve prijavljene učenike temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.