Uskoro kreću istražni radovi na oltarima Kapele sv. Rozalije

tra. 17

Nakon dostavljene odluke o odabiru, potpisan je i ugovor za projekt istražnih radova na oltarima Kapele svete Rozalije koji su upisani kao pokretno kulturno dobro Republike Hrvatske.
Projekt je vrijedan 25.000,00 kuna te je u cijelosti financiran od strane Ministarstva kulture.
Ovi radovi su preduvjet za stručnu restauraciju vrijednih, drvenih baroknih oltara u cilju utvrđivanja dijagnostike stanja i utvrđivanja stratigrafskih slojeva, detaljnog dokumentiranja, a što će definirati potrebne konzervatorsko-restauratorske radove, koji mogu tek uslijediti nakon istražnih radova i nakon početka sanacije arhitekture.