I-spot; izviđači pomažu stanovnicima na području Grada Đurđevca

kol 31

Na području Grada Đurđevca će se u organizaciji Odreda izviđača „Picoki“ u periodu od 01. do 03. rujna, održati aktivnost Saveta izviđača Hrvatske, I-spot.
Više o samoj aktivnosti i na koji će se način ona provoditi na području Grada, rekao nam je predsjednik Odreda izviđača Picoki, Miran Lanšćak;

 

      1. Lanšćak 31.08.17

 

-istaknuo je predsjednik Lanšćak, te naglasio kako će izviđači u svakom prigradskom naselju boraviti nekoliko sati krenuvši od 9 sati, u subotu, 02. rujna, dok će ih se lako prepoznati po izviđačkim uniformama plave ili zelene boje te po maramama, a oni će i sami po potrebi nuditi pomoć stanovnicima.
I-spot aktivnost će završiti u nedjelju 03. rujna izviđačkim aktivnostima i razgledavanjem Grada sudiodnika.