Započeta obnova krovišta kapelice u Suhoj Kataleni

kol 02

Započeta obnova krovišta kapelice u Suhoj Kataleni

Nakon započetih radova na uređenju unutrašnjosti kapelice sv. Mihaela arkanđela u Suhoj Kataleni, započeli su i radovi na obnovi krovišta koje je staro i dotrajalo. Ovi radovi će pridonijeti rješavanju problema vlage i zadržavanja vode koja je nanosila štetu u vrijeme velikih kiša i snijega.
Ovaj projekt uređenja kapelice i obnove krovišta pokrenut je na inicijativu mještana prigradskog naselja Suha Katalena koji su prikupili novac kako bi se krenulo u rekonstrukciju krovišta kapelice stare preko 50 godina. U tu svrhu mještani su prikupili 6.900,00 kuna, a za građevinski materijal su između ostalih, zaslužni Grad Đurđevac i župa Kozarevac.