Projekt “Prilika za sve 2” u emisiji Krila anđela

srp 27

Projektom „Prilika za sve 2“ u protekloj školskoj godini za 50 učenika s teškoćama u razvoju osigurano je 37 pomoćnika u nastavi.
Nositelj projekta je Koprivničko-križevačka županija, partneri su PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja te 16 osnovnih i 6 srednjih škola kojima je Županija osnivač, a ukupna je vrijednost nešto više od 2 milijuna kuna, od čega je 95% financirano od strane Europske unije, preko Europskog socijalnog fonda.
U sklopu projekta izrađena je brošura, koja je zbog korisnih savjeta namijenjena prije svega pomoćnicima u nastavi, ali i ostalim građanima koji se žele upoznati s radom s učenicima s teškoćama u razvoju. Osim navođenja konkretnih primjera, brošura je usmjerena na razvoj komunikacijskih vještina te postizanje optimalne suradnje pomoćnika, stručnih suradnika, nastavnika i roditelja, a koristit će se na budućim edukacijama.

 

 

 

 

      1. SOBOTA 27.07.17

 

 

– naglasila je u emisiji Krila anđela, dugogodišnja sudionica projekta i stručna koordinatorca te socijalna pedagoginja u Strukovnoj školi Đurđevac, Petra Sobota te dodala da se u brošuri nalaze likovni i literarni radovi koji pokazuju koliko učenicima znači njihovi pomoćnici.
U suradnji s PORA-om i školama prijavljen je projekt „Prilika za sve 3“, kojim će se sljedeće školske godine za 62 učenika s teškoćama u razvoju osigurati 56 pomoćnika u nastavi, a za naredne četiri godine za Županiju je predviđeno 10 milijuna kuna, od čega ponovno 95% sufinancira Europski socijalni fond te preostalih 5% Županija.