Grad Đurđevac uspješno povukao 2,7 mil. kuna iz EU fondova za energetsku obnovu Osnovne škole

srp 10

Grad Đurđevac uspješno povukao 2,7 mil. kuna iz EU fondova za energetsku obnovu Osnovne škole

Grad Đurđevac primio je službenu Odluku o financiranju kojom je odobreno 2,7 mil. kuna za projekt Energetske obnove Osnovne škole Grgura Karlovčana.

Naš grad je uspješan primjer pravodobne pripreme dokumentacije, te apliciranja projekata na fondove EU, a kao dokaz tom je da se na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja namijenjenog energetskoj obnovi odgojno-obrazovnih ustanova prijavilo samo šest škola iz naše županije, a za čak dvije škole s područja Đurđevca koje je prijavio Grad odobreno je sufinanciranje od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektom energetske obnove predviđa se zamjena i popravak krovišta, izrada toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade, ugradnja nove drvene stolarije, zamjena i modernizacija sustava rasvjete, ugradnja termostatskih ventila na radijatorima, te ugradnja solarnih panela na krovištu za pripremu tople vode.

Cilj obnove je osigurati bolje uvjete rada u školi, ali i ostvarenje značajnih financijskih ušteda povećanjem energetske učinkovitosti, smanjenje potrošnje energije, te smanjenje emisije CO2. Projektom je predviđena ušteda energije od 55% u odnosu na postojeće stanje.

Vrijednost projekta energetske obnove za Osnovnu školu je oko 6,2 mil. kuna, od čega će fond sufinancirati oko 2,7 mil. kuna, a preostali dio od 3,5 mil kuna osigurat će Grad iz kredita.