Izrađen Idejni projekt jezera kod Staroga grada u Đurđevcu

srp 06

Izrađen Idejni projekt jezera kod Staroga grada u Đurđevcu

Nakon što je Grad Đurđevac ishodio građevinsku dozvolu za uređenje utvrde Stari grad s kulama, bedemima i opkopima, angažiran je projektni tim za dodatno projektiranje krajobraznog uređenja okoliša Starog grada.
Izrađen je Idejni projekt krajobraznog uređenja, a njime se želi oplemeniti cjelokupni okoliš Starog grada, uvažavajući potrebe scenskog uprizorenja Legende o Picokima, pravilno vrednujući i prezentirajući biološku raznolikost i specifičnost tzv. vlažnih livada, ali staviti u rekreativnu i uporabnu funkciju one dijelove okoliša Starog grada koji su do sada bili potpuno nepristupačni. Unutar projekta uređenja okoliša predviđeno je formiranje jezera pored utvrde Stari grad, a projekt se planira prijaviti na natječaj za sufinanciranje izgradnje i obnove kulturne baštine.