Izabrano novo vodstvo LAG-a „PODRAVINA“

lip 30

Izabrano novo vodstvo LAG-a „PODRAVINA“

U Đurđevcu je održana izborna Skupština LAG-a „PODRAVINA“. Na skupštini su bila prisutna 83 člana, a Skupštinom je predsjedao Branko Sobota, predsjednik u prošlom mandatu.
Novoizabrani predsjednik je Siniša Pavlović, načelnik Općine Kloštar Podravski, za kojega je na tajnom glasovanju glasalo 2/3 članova prisutnih na Skupštini.
Dopredsjednice su Nada Kolar, predstavnica Općine Ferdinandovac i Ana Šimunić,
predstavnica Općine Drnje. One su izabrane jednoglasno.
Također su jednoglasnom odlukom potvrđeni prijedlozi za članove Upravnog i Nadzornog
odbora.

Na kraju sjednice Skupštine, svima prisutnima se obratio novoizabrani predsjednik LAG-a i
najavio kako će raditi u interesu svih članova LAG-a i ravnomjerno se zalagati za aktivnosti
LAG-a u svim općinama u sastavu LAG-a „PODRAVINA“.
Voditeljica Mihaela Lončar zahvalila je dosadašnjem predsjedniku i članovima Upravnog i
Nadzornog odbora na suradnji i angažmanu oko izrade Lokalne razvojne strategije te
naglasila kako je vodstvo u prošlom sastavu doprinijelo da se ostvare mnoge aktivnosti
vezane uz LEADRE-CLLD pristup, te su dobivena sredstva u iznosu od oko 7.800.000,00 kn za podmjeru 19.2, a do sada je povučeno oko milijun kuna sredstava iz IPARD programa Mjere 202 i Podmjere 19.1 za izradu Lokalne razvojne strategije.