Karavana prijateljstva u Đurđevcu

lip 23

Karavana prijateljstva u Đurđevcu

Tradicionalna biciklistička karavana u organizaciji Saveza hrvatskih društava u Sloveniji, koja spaja Vukovar i Ljubljanu te mnoge gradove na svojem putu i ove godine imala je Đurđevac za kraj etape i svoje odmorište.
Put hrvatsko – slovenskog prijateljstva već je dugi niz godina dobro znana trasa, uvedena u godišnji kalendar događanja i kalendar srca. Cilj karavane je prisjetiti se tragedije rata i stradanja grada Vukovara, kako se takvo nešto nikada ne bi ponovilo. Projekt je tradicionalna manifestacija prijateljske suradnje dviju država, u prigodama Dana državnosti obiju država.
Put prijateljstva između ostaloga promiče i biciklizam, sport i zdrav život. Također je to prilika da se razmijene iskustva sada zajedničke Europske sudbine. Taj susret svake godine postaje kontrolna točka koja pokazuje napredak grada Đurđevca. Ovo je ujedno bila prilika da Đurđevac pokaže sve što nudi i da pokaže svoju kulturnu, turističku i gospodarsku ponudu i trendove.

Izvor slike: službene stranice Grada Đurđevca