Udruga RODA mijenja svoj naziv u Festuca

lip 15

Udruga RODA mijenja svoj naziv u Festuca

U prostorima Odreda izviđača u Boriku održala se godišnja skupština Društva za uljepšavanje grada i zaštitu čovjekove okoline RODA.
Na skupštini je izabrana Marijana Zlatec za novu predsjednicu udruge i potpredsjednica Silvija Lukačin. Izabrano je i novo članstvo Upravnog i Nadzornog odbora udruge, tajnica udruge i njen likvidator. Donesena je odluka i o promjeni naziva udruge, koje će od sad biti Festuca društvo za uljepšavanje grada Đurđevca. Festuca je dio latinskog naziva za vlasulju gladicu koja je endemska vrsta koja raste na Đurđevačkim pijescima.
Dogovorene su brojne nove aktivnosti udruge, ali će se nastaviti i sa dosadašnjim aktivnostima kao što su: izbor najljepše okućnice u gradu Đurđevcu i cijepljenje starinskih sorti voćaka.
Cilj okupljanja prvenstveno je bila revitalizacija udruge koja ima bogatu tradiciju u našem gradu, a osnovana je 1941. godine.