Muzej grada Koprivnice izložio novovjekovnu partu

svi 18

Muzej grada Koprivnice izložio novovjekovnu partu

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, zamjenik župana Ivan Pal, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Branka Cuki te viša savjetnica za kulturu, udruge, nacionalne manjine i sport Vesna Peršić Kovač posjetili su izložbu novovjekovne parte na ljudskoj lubanji u Muzeju grada Koprivnice.
Lubanja je pronađena tijekom arheoloških istraživanja 2011. godine na lokalitetu Virje-Sv. Martin, a pronađeni grob nalazio se u sklopu novovjekovne sakristije prigrađene uz kasnogotičku crkvu. Lubanja sadrži dobro očuvano brončano oglavlje, odnosno partu izrađenu od spiralne žice aplicirane na podlogu, a oblikovana je u nizu vegetabilnih medaljona, cvjetova.

 

(foto;  kckzz.hr)