Jezične igre u Gradskoj knjižnici Đurđevac

svi 10

Dječji odjel Gradske knjižnice Đurđevac 2016. je pokrenuo projekt Jezične igre namijenjen učenicima trećih razreda osnovne škole;

      1. Pavlović 10.05.17

– kazala je voditeljica Dječjeg odjela Gradske knjižnice u Đurđevcu Katarina Pavlović i napomenula od čega se sastoji sam projekt;

      2. Pavlović 1 10.05.17

Cilj projekta je senzibiliziranje najmlađih skupina za važnost uključenja u rad cjelokupne zajednice manjinskih skupina u Đurđevcu. Razvijanje socijalne osviještenosti, prihvaćanje različitosti, razvijanje i učenje tolerancije, proširivanje znanja i vidika. Razvijanje inkluzije kao važan dio obrazovnog procesa i sastavni dio razvijanja građanskog odgoja i edukacije najmlađih. Cilj je ovim radionicama prevenirati netoleranciju prema drugim ljudima, a manjinskih skupinama pružiti im prostor za vlastito izražavanje i predstavljanje vlastite tradicije kulture;

      3. Pavlović 2 10.05.17

– kazala je Katarina Pavlović i najavila iduću radionicu koja će se održati u ponedjeljak 15. svibnja u 12.30 kada će gošća biti ANETA PENZAR iz Bugarske.