Krenulo uređenje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca

velj 23

Krenulo uređenje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca

Grad Đurđevac je u okviru redovnog održavanja nerazvrstanih cesta počeo sa uređenjem i šodrenjem cesta na svom području prema stupnju korištenja i nastalih oštećenja.

U tijeku je šodrenje i uređenje bivših županijskih, a sada gradskih cesta Severovci-Grkine i Suha Katalena – Kozarevac koje su zbog oborina i čestog korištenja imale brojna oštećenja.

Završetkom uređenja tih cesta nastavit će se na uređenju preostalih nerazvrstanih cesta.