Usvojen gradski Proračun

pro 20

Gradsko vijeće grada Đurđevca je većinom usvojilo predloženi Proračun za 2017. godinu u planiranom iznosu od 48,7 mil. kn, te 2 mil. kuna prenesenog viška iz 2016. godine koji se odnosi na projekt energetske obnove škole.

Planirani su izvorni prihodi u iznosu 25 mil. kn, te kapitalne pomoći iz EU fondova državnog i županijskog proračuna za projekte rekonstrukcije i obnove Dječjeg vrtića Maslačak, energetsku obnovu Osnovne škole, osnivanje pčelarskog klastera, širokopojasni internet, adaptaciju zgrade Stjepana Radića, revitalizaciju kulturne baštine, izgradnju javne rasvjete, projekte energetske obnove, rekonstrukciju ulica i aglomeraciju gdje se planira sufinanciranje u iznosu od 11 mil. kuna.

Proračuni ustanova iznose 15,7 mil. kuna, a od toga se 6,3 mil. kuna odnosi na Javnu vatrogasnu postrojbu.

Ne planiramo kreditna zaduženja, a jedna od najvećih investicija je projekt Športsko-rekreacijskog centar vrijedan 8,3 milijuna kuna. Ne možemo biti sigurni u planiranje jer će se sigurno nešto gubiti poreznom reformom, te također imamo i manji planirani prihod od rudne rente za tri milijuna kuna, što je posljedica smanjene eksploatacije i cijene plina, no ima nade da se izborimo za veći udio u ukupnoj renti – rekao je gradonačelnik Željko Lacković.

Prioritet će biti uređenje ulica i komunalne infrastrukture u gradu, ali i početak realizacije velikog projekta Tehnološkog parka. Isto tako, bit će asfaltirano oko 9.5 kilometara nerazvrstanih cesta za 7,4 milijuna kn, za što se čekaju rezultati natječaja.