Uređuje se unutrašnjost kapele u Čepelovcu

kol 03

Započeli su radovi na uređenju unutrašnjosti kapele Svete Elizabete u Čepelovcu. Zbog dotrajalosti i vlage na zidovima potrebna je nova žbuka i nova boja. Grad Đurđevac osigurava 25.000 kuna za navedene radove, a radovi bi trebali završiti krajem kolovoza.

Grad  je prošle godine sufinancirao obnovu kapele u Budrovcu i obnovu krovišta crkve u Mičetincu, a ove godine je zamijenjen i oštećeni lim na krovištu Crkve sv. Jurja.