Sanirano suho i staro drveće na području grada Đurđevca

srp 29

Komunalne usluge d.o.o. Đurđevac, u suradnji sa radnicima koji su zaposleni preko programa javnih radova, sanirali su suho i staro drveće na području grada. Porezane su suhe grane i srušena drveća koja su predstavljala opasnost za život i zdravlje ljudi i opasnost za sigurno odvijanje prometa. Saniranjem drveća također se želi pridonijeti i ljepšem izgledu grada.