Uređuju se bankine i jarci prema Mičetincu

stu 04

Počeli su radovi na uređenju bankina i cestovnih jaraka za oborinsku odvodnju na cesti između Đurđevca i naselja Mičetinac. Županijska uprava za ceste provodi spomenute radove, a njima će se riješiti dugogodišnji problemi koji nastaju prilikom dugotrajnih kiša kad se zbog poplavljivanja cestom otežano prometuje zbog zadržavanja vode na istoj.