Važnost pravilne prehrane i hrana kao lijek – održano predavanje u gradskoj knjižnici

lis 13

U đurđevačkoj gradskoj knjižnici profesorica biologije i kemije Irena Tišljar održala je zanimljivo predavanje pod nazivom Važnost pravilne prehrane i hrana kao lijek.

Predstavila je danas jako rašireni pojam pravilne prehrane pomoću definicije Svjetske zdravstvene organizacije i piramide pravilne prehrane.
Dotaknula se važnosti ugljikohidrata, masti, proteina, vode, minerala i vitamina za zdravlje te najvažnije izvore navedenih tvari.
Poseban naglasak bio je na važnosti pravilne prehrane u školskoj dobi uz usporedbu današnje prehrane i prehrane starih Podravaca.