Naši vatrogasci na dislokaciji na Lastovu

srp 27

Djelatnici đurđevačke Javne vatrogasna postrojbe i ove godine obavljaju dežurstva na Jadranu. Dislocirani su na otoku Lastovu, a prvu smjenu dežurstva odradili su Željko Turbelija i Davor Martinčić. Tijekom ljetne sezone na otoku Lastovu će se izmijeniti 14 djelatnika đurđevačke postrojbe koji će odrađivati smjene u trajanju od 15 dana.