Osigurano čišćenje dimnjaka korisnicima zajamčene minimalne naknade tijekom sezone grijanja 2015./2016.

srp 22

Svim korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Grada Đurđevca prema popisu Centra za socijalnu skrb, Grad Đurđevac osigurat će čišćenje dimnjaka dva puta tijekom sezone grijanja 2015./2016. u cilju podizanja sigurnosti korištenja peći na drva. Troškovi čišćenja ići će na teret Grada Đurđevca.