KOMUNALNA NAKNADA – STANOVNIŠTVO

ožu 20

U cilju boljeg informiranja građana grada Đurđevca u nastavku se donosi pregled olakšica i oslobođenja od plaćanja komunalne naknade.

Člankom 16. Odluke o komunalnoj naknadi, korisnici zajamčene minimalne naknade oslobađaju se obveza plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor površine do najviše 60 m2, na osnovu vjerodostojne isprave o ostvarivanju prava izdane od Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

Ujedno se najavljuje dopuna Odluke o komunalnoj naknadi koja je od strane gradonačelnika predložena za sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati 23. ožujka 2015. godine, a kojom će se omogućiti vlasnicima ili korisnicima stambenih objekata, kojima je to jedina nekretnina za stanovanje, oslobođenje od plaćanje komunalne naknade ukoliko u prethodnoj godini ukupni prihod svih ukućana po članu domaćinstva nije prelazio 1.200,00 kuna mjesečno.

Zahtjev za oslobođenje podnosi se Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti, najkasnije do 31.siječnja, a oslobođenje se odnosi za površinu do 60 m2.

Po navedenom principu provest će se i otpis nenaplaćene komunalne naknade dospjele u zadnje tri godine, a obrazac prijave građani mogu skinuti sa web stranice grada Đurđevca ili osobnim dolaskom u Gradsku upravu.