Priopčenje o aktivnostima tijekom “16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama”

pro 17

Tijekom kampanje 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama koja započinje 25.11. Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10.12. Međunarodnim danom ljudskih prava udruga HERA provela je niz aktivnosti senzibiliziranja javnosti na problematiku nasilja nad ženama.

25.studenog  u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije te PU Koprivničko-križevačka organizirana je javna akcija u Koprivnici na glavnom gradskom trgu, tijekom akcije građani/ke mogli/e su dobiti informacije o načinu prijave nasilja u obitelji, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te su podijeljeni  leci i edukativni materijali svih sudionika u akciji.

26. studenog održan je u prostorijama HERE sastanak s predstavnicima/ama Grada Križevci, Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Centra za socijalnu skrb Križevci te Policijske postaje Križevci s ciljem jačanja suradnje i partnerstva u području suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja te su predstavljanje preporuke za javno zagovaranje i lobiranje, odnosno povećanje utjecaja organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka te kreiranja nacionalnih strategija i politika.

04.12. – 05.12. održan je u Križevcima u Hotelu KTC-a Follow up trening u sklopu projekta Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena kojemu je bio cilj evaluacija projektnih aktivnosti te definiranje mogućnosti nastavka projekta i zajedničkih aktivnosti i daljnjih koraka u području suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja.

Održane aktivnosti su organizirane u sklopu projekta “Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena”, kojeg financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, a provode ga Ženska soba – Centar za seksualna prava, Centar za žene Adela, Sisak, Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava , Udruga žena “HERA” Križevci te SOS telefon – Grad Rijeka.

Radio Križevci ugostio nas je u dvije emisije “Samo žena zna” s ciljem senzibiliziranja javnosti o problematici nasilja, u jednoj emisiji sudjelovala je i soc.radnica Centra za socijalnu skrb Križevci.

Od 01.prosinca do 11. prosinca u Osnovnoj školi Sveti Petar Orehovec za 7. i 8. razrede održana su 4 predavanja u suradnji sa Policijskom postajom Križevci na temu Nasilja u obitelji. Cilj predavanja je  bio naučiti djecu što je nasilje, kako ga prepoznati, navesti ih da progovore o nasilju te ih informirati o uzrocima i posljedicama.

10.prosinca  povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u sklopu preventivne akcije “Zajedno” u suradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Koprivničko-križevačke u  Srednjoj obrtničkoj školi Koprivnica održane su dvije radionice za 40 učenica sa temom Trgovanje ljudima.

29. studenog, i 12.prosinca u Srednjoj Gospodarskoj školi održana su za 2. i 4. razrede 3 predavanja na temu Nasilja u obitelji i Nasilja u vezama.

Na senzibiliziranju javnosti, djece i mladih o problematici nasilja potrebno je kontinuirano raditi stoga zahvaljujemo svima na potpori i suradnji jer samo zajedničkim međusektorskim kontinuiranim radom možemo utjecati na smanjenje nasilja.