Ažuriranje evidencija prebivališta

pro 06

Budući da postupak ažuriranja evidencija prebivališta Policijska uprava koprivničko – križevačka provodi duže vrijeme, većina građana koji prebivaju na području nadležnosti ove Policijske uprave izvršili su obvezu promjene adrese sa “bb” i “0” na adresu koja je evidentirana u registru prostornih jedinica.

Trenutno na području nadležnosti Policijske uprave ima 98 osoba koje imaju evidentiranu adresu na bb ili 0, no provedenim operativnim radom na terenu utvrđeno je da se radi o osobama koje već duži niz godina borave u inozemstvu i nije moguće stupiti u kontakt, zbog čega se ne može dovršiti ažuriranje njihovih adresa.

Osobe koje neće izvršiti promjenu adrese sa “bb” i “0” na adresu evidentiranu u registru prostornih jedinica biti će s danom 29.12.2014. godine odjavljene iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu, a u skladu s odredbama Zakona o prebivalištu i Uredbe o izmjeni Zakona o prebivalištu.