Poruka iz PU KC-KŽ

lis 23

Iz Policijske uprave poručuju da su sve državne i županijske ceste na području naše županije – otvorene i promet se odvija bez ograničenja, osim lokalnih ograničenja na dijelovima gdje su u
tijeku radovi.