Neki novi cimbalisti…

lis 21

Početkom nove školske godine, Udruga Cimbalista Hrvatske započela je sa glazbenom podukom budućih mladih cimbalista iz grada Đurđevca i bliže okolice. To su Josip Fuček te Boris i Borna Miklić. Želimo ima puno dobre svirke te punu sportsku dvoranu za njihov prvi nastup na Božićnom koncertu.