ruj 30

Obavještavamo Vas da je 20.09.2014. u 19:00 sati osnovana Hrvatska Stranka Reda, ogranak Novigrad Podravski.

Demokratski izabrana predsjednica je Ana Duga.