Prijava štete od elementarne nepogode u Molvama

ruj 26

Općina Molve obavještava sve poljoprivrednike s područja općine Molve kojima su oštećene poljoprivredne kulture i objekti od poplave da dođu u Općinu Molve podnijeti prijavu štete od elementarne nepogode-poplave:

Uz PRIJAVU treba donijeti:

– LIST B (obrazac prijave poticaja za 2014. god.) ili ispis POSJEDOVNOG LISTA, (za one koji nisu u sustavu poticaja),

– ispis GRUNTOVNOG IZVADKA (za one koji imaju oštećene objekte),

– IBAN i

– OIB.

OBRAZAC PRIJAVE (EN-P) može se preuzeti sa internet stranica www.molve.hr te popunjen dostaviti sa svim prilozima u Općinu Molve.