O poplavi…

ruj 18

Stožer zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije zajedno sa predstavnicima Hrvatskih voda i općinskim načelnicima obišlo je područja u Županiji koja su obuhvaćena poplavama. Prema trenutnoj situaciji na terenu predviđa se da će se izvanredne mjere moći ukinuti danas u jutarnjim satima.

Situacija se polako stabilizira na svim ugroženim područjima u Općinama Drnje, Novo Virje, Ferdinandovac, Gola, Đelekovec i Legrad. Vodostaj Drave kod Botova trenutno iznosi 532 centimetra.