Cimbulaši…

ruj 16

Članovi Udruge Cimbalista Hrvatske nastupali su prošle nedjelje u kulturno umjetničkom programu na obilježavanju dana grada Letenya u Mađarskoj. Rado su se odazvali na poziv domaćina – predsjednika centra za kulturu Josipa Domoka i prezentirali svoj rad i stvaralaštvo.