Općina Molve subvencionira troškove prehrane osnovnoškolcima

kol 28

Općina Molve će od 1. rujna 2014. godine subvencionirati troškove prehrane djece u Osnovnoj školi Molve u 100%-tnom iznosu.
Roditelji koji mjesečno plaćaju troškove prehrane djece ostvaruju pravo na povrat plaćenog iznosa u Općini Molve putem potvrde koju će dobiti od Osnovne škole Molve.