Grad Đurđevac raspisuje Javni natječaj za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije

kol 11

Grad Đurđevac raspisuje Javni natječaj za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba za 2014. godinu – 2. dio. Grad Đurđevac će u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati ugradnju solarnih kolektora, fotonaponskih ćelija i peći na pelete kod građanstva sa područja grada Đurđevca.

Fond i Grad dosada su u 2014. godini sufinancirali građanima 193.311,83 kune, a budući da je od udruženih 266.429,23 kuna, ostalo još 73.107,40 kuna Fond je na zahtjev Grada produljio Ugovor o poticanju uvođenja sustava obnovljivih izvora energije na području grada Đurđevca za još jedan krug natječaja u 2014. godini. Natječaj je otvoren do 8. rujna 2014. godine.

Svi zainteresirani mogu pogledati i preuzeti natječajnu dokumentaciju na internet stranicama Grada Đurđevca ili u Gradskoj upravi Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1 u Đurđevcu, soba 33/I.