Produljenje Ugovora za sustave obnovljivih izvora energije

kol 01

Grad Đurđevac zatražio je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost produljenje Ugovora o poticanju uvođenja sustava obnovljivih izvora energije na području grada Đurđevca za još jedan krug natječaja u 2014. godini. Ukupnu investiciju u 2014. godini Fond i Grad sufinancirali su građanima sa 193.311,83 kune, a budući da je od udruženih 266.429,23 kuna, ostalo još 73.107,40 kuna Grad je zatražio produljenje Ugovora.

Pozivaju se svi zainteresirani da prate službene internet stranice Grada Đurđevca, gdje će se objavljivati sve informacije o eventualnom novom krugu Natječaja za uvođenje sustava obnovljivih izvora energije.