Općina Kalinovac sufinancira udžbenike

kol 01

U srijedu 30. srpnja 2014. godine u 18,00 sati, u vijećnici Općine Kalinovac, održan je sastanak s roditeljima koji u OŠ I.L.Croata imaju dva ili više učenika gdje im je prezentiran način sufinanciranja nabave udžbenika za šk.god. 2014/2015.

Općinski načelnik Branko Sobota istaknuo je kako će općina za tu namjenu izdvojiti oko 30.000,00 kuna koliko je i predviđeno u Proračunu, a pomoć će obuhvatiti 25 obitelji s dvoje djece i 5 obitelji s troje djece, ukupno 35 učenika.